0 Comments

เรือประมงจีนกว่า 200 ลำ ข้ามซีกโลก ล่าปลาใกล้เกาะกาลาปากอส

ตัวแทนจากกองทัพเรือของประเทศเอกวาดอร์ ในทวีปอเมริกาใต้ แถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพบฝูงเรือประมงประมาณ 260 จากจีนแล่นอยู่ใกล้หมู่เกาะกาลาปากอส ในมหาสมุทรแปซิฟิก กองทัพเรือกาลาปากอส ระบุอีกว่า เหตุนี้ทำให้กองทัพต้องส่งเรือไปลาดตระเวนบ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้เรือประมงจีนรุกล้ำเขตเศรษฐกิจเฉพาะทางทะเลรอบหมู่เกาะกาลาปากอสเด็ดขาด