0 Comments

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง อาหารจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ถึงจะมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารปั่นผสม

0 Comments

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง/ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง/ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โปรตีน เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากในแต่ละวันเช่นเดียวกับไขมันและคาร์โบไฮเดรต ส่วนวิตามินและแร่ธาตุนั้นเป็นสารอาหารรองที่ต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยต่อวัน นอกจากนี้ โปรตีนยังแตกต่างจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันตรงที่ร่างกายของคนเราจะไม่สามารถเก็บสะสมโปรตีนไว้ใช้ในภายหลังได้อย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างครบถ้วนในแต่ละวันถือเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว

0 Comments

อาหารสุขภาพ ช่วยป้องกันหัวใจวาย

อาหารสุขภาพ ช่วยป้องกันหัวใจวาย ปัจจุบันสถิติสูงสุดของโลกที่คร่าชีวิตทั้งชายและหญิงเห็นจะหนีไม่พ้นโรคหัวใจ โรคหัวใจถือเป็นภัยร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึง 20,855 คน ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยหัวใจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้อาจละเลยการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงให้ข้อมูล สัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายซึ่งจะมีอาการอย่างไรบ้างนั้น ลองมาเช็คสุขภาพไปพร้อมๆกัน

0 Comments

อาหารสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก

อาหารสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็กถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้นั้น